Goldman Sachs: Οι τιμές-στόχοι των τραπεζών το επόμενο 12μηνο

«Στις 15 Δεκεμβρίου, οι ελληνικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς) εξέδωσαν κοινή δήλωση, μετά από συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τα μέτρα για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και της οικονομίας στο τρέχον μακροοικονομικό σκηνικό υψηλού πληθωρισμού, υψηλών επιτοκίων και υψηλών τιμών βασικών εμπορευμάτων», εξηγεί η Goldman Sachs.

Η Goldman Sachs διατηρεί σύσταση αγοράς για την Εθνική Τράπεζα με δωδεκάμηνο στόχο τα 4,2 ευρώ, ενώ για την Αlpha Bank, που επίσης είναι “buy”, δίνει τιμή-στόχο 1,19 ευρώ.

Για την Τράπεζα Πειραιώς δίνει ουδέτερη σύσταση και δωδεκάμηνη τιμή-στόχο στο 1,00 ευρώ ανά μετοχή και για τη Eurobank επίσης ουδέτερη σύσταση με δωδεκάμηνη τιμή-στόχο στο 1,04 ευρώ.

Οι βασικές εκτιμήσεις της Goldman Sachs είναι:

Συνολικά, οι τράπεζες σχεδιάζουν να επιδοτήσουν το 50% των αυξήσεων των επιτοκίων για τους επιλέξιμους ευάλωτους δανειολήπτες (περίπου 2 δισ. ευρώ χαρτοφυλάκιο δανείων) και υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους να επανεξετάσουν και να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων ως απάντηση στις αυξήσεις των επιτοκίων και να μειώσουν συγκεκριμένες χρεώσεις και προμήθειες για τους πελάτες.

1. Επιδότηση επιτοκίου για τους ευάλωτους δανειολήπτες: Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα επιδοτήσουν το 50% περίπου της αύξησης των επιτοκίων (από τις 30 Ιουνίου 2022) για τους επιλέξιμους ευάλωτους δανειολήπτες. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι το πρόγραμμα θα καλύψει δάνεια πάνω από 2 δισ. ευρώ (που αντιστοιχούν σε περίπου 1% των ακαθάριστων δανείων) και σε περισσότερους από 30.000 επιλέξιμους δανειολήπτες. Οι ελληνικές τράπεζες θα συνεισφέρουν εξίσου σε ένα ταμείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το οποίο θα διαχειρίζεται από ανεξάρτητο τρίτο φορέα και στο οποίο οι ευάλωτοι πελάτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιδότηση. Η επιδότηση εξετάστηκε από την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή.

Δείτε επίσης:  JP Morgan: Η τριπλή… ατυχία των ελληνικών τραπεζών

2. Επιτόκια καταθέσεων: Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δεσμευτεί να επανεξετάζουν την πολιτική των επιτοκίων καταθέσεων, σε απάντηση στις αυξήσεις των επιτοκίων. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ύψους 12 μηνών και άνω τιμολογούνται πλέον με 0,8%.

3. Τραπεζικά τέλη: Οι ελληνικές τράπεζες χρεώνουν τέλη για τις απλές τραπεζικές συναλλαγές με βάση τα δικά τους εμπορικά σχέδια και τα αναθεωρούν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες τόνισαν ότι έχουν ήδη αναπτύξει μια σειρά από ηλεκτρονικές συναλλαγές χωρίς χρέωση μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ (όπου και οι τέσσερις τράπεζες είναι μέτοχοι). Οι ελληνικές τράπεζες θα διανείμουν περίπου 50 εκατ. ευρώ το 2022 επιβράβευση σε προγράμματα στους πελάτες τους για τη χρήση χρεωστικών/πιστωτικών καρτών στις συναλλαγές.

4. Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών: Οι ελληνικές τράπεζες συζήτησαν μηχανισμούς για να αυξήσουν το ποσοστό έγκρισης για λύσεις εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν και να επιταχύνουν τα σχέδια για τη βελτιστοποίηση των ποσοστών των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Δείτε επίσης:  Fitch: Καλύτερο το τοπίο για τις ελληνικές τράπεζες

Τι εκτιμά η τράπεζα ότι θα κοστίσουν οι ενέργειες

«Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, οι παραπάνω προτάσεις θα πρέπει να έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στα κέρδη των ελληνικών τραπεζών. Υπολογίζουμε ότι μια επιδότηση για το 50% της αύξησης του επιτοκίου πολιτικής από -50 μ.β. σε 300 μ.β. (που προβλέπεται από τους οικονομολόγους της GS το 2023) για ένα χαρτοφυλάκιο επιλέξιμων δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ θα ισοδυναμούσε με ένα μέσο κόστος 9 εκατ. ευρώ για μια ελληνική τράπεζα στην κάλυψή μας, υποδηλώνοντας μια επίπτωση στα κέρδη του 2023 της τάξης του 1,3% (όλα τα άλλα παραμένουν ίδια)», εξηγεί η τράπεζα.

«Υπολογίζουμε ότι τα έσοδα από αμοιβές των ελληνικών τραπεζών αποτελούν περίπου το 0,5% του όγκου των εργασιών (δηλ. καταθέσεις + δάνεια), εκ των οποίων περίπου το 35% αφορά μη συναλλακτικές και μη πιστωτικά προϊόντα (δηλ. επενδυτικά προϊόντα, έσοδα από ενοίκια και άλλα). Σχετικά με τη δική μας ανάλυση, κάθε 1 μ.β. πρόσθετη μείωση της παραγωγής προμηθειών από τον όγκο εργασιών θα μεταφραζόταν σε μια μέση επίπτωση 7 εκατ. ευρώ στα κέρδη του 2023 (περίπου 1,1% επίπτωση στα κέρδη), με όλες τις άλλες συνθήκες να παραμένουν ίδιες», συνεχίζει η τράπεζα.

Δείτε επίσης:  BofA: Η ύφεση θα «χτυπήσει» τις ΗΠΑ από το τέταρτο τρίμηνο φέτος

«Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, κάθε πρόσθετη αύξηση της απόδοσης των καταθέσεων κατά 5 μ.β. θα ισοδυναμούσε με περίπου 32 εκατ. ευρώ κόστος για τις ελληνικές τράπεζες που καλύπτουμε κατά μέσο όρο ή περίπου 3,5% επίπτωση στα κέρδη του 2023, με όλες τις άλλες συνθήκες ίσες. Σημειώνουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες στην κάλυψή μας ανέφεραν περίπου 20-25 μ.β. μετακύλιση στις αποδόσεις των καταθέσεων από τις αυξήσεις των επιτοκίων στην ανάλυσή τους της ευαισθησίας του επιτοκιακού περιθωρίου (NIM)», επισημαίνει η τράπεζα.

«Τέλος, σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε τη δική της ειδική εκτίμηση του κόστους στις παραπάνω προτάσεις: η εταιρεία αναμένει επιδότηση επιτοκίου για τους ευάλωτους δανειολήπτες και μια στοχευμένη μείωση των προμηθειών να έχουν αντίκτυπο 6 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα χρήσης (περίπου 1% των κερδών). Το κόστος των καταθέσεων αναμένεται να ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ το 2023, γεγονός που συνεπάγεται σταθμισμένη μέση απόδοση 0,34% το 2023 (έναντι 12 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2022, με τεκμαρτή απόδοση 0,08%)», εξηγεί η Goldman Sachs.

Πηγή

Μοιράσου το...