Crash test στις ελληνικές τράπεζες από την JP Morgan

H JP Morgan πραγματοποιεί ένα crash test επί των κεφαλαίων, των ομολόγων και της ποιότητας ενεργητικού ελληνικών τραπεζών. Η αμερικανική τράπεζα, σε ορίζοντα τριών και έξι μηνών, συνεχίζει να βλέπει πιο πειστικές επενδυτικές περιπτώσεις στις υφιστάμενες overweight προτάσεις στα ομόλογα της Τράπεζας Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας.

Με τις ελληνικές τράπεζες να παίρνουν τα ηνία της περιόδου αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου του 2021, η JPM Credit research συνοψίζει παρακάτω μερικά από τα κυριότερα σημεία από μια ακόμη «σταθερή πορεία» τριμήνου που σημείωσαν οι ελληνικές τράπεζες.

H JPM σημειώνει ότι οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) στο τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 16% για την Πειραιώς, 7,3% για τη Eurobank, 11,8% για την Εθνική Τράπεζα και 20% για την Alpha Bank.

H εκτίμηση της αμερικανικής τράπεζας είναι ότι οι δείκτες θα διαμορφωθούν σε 9% στις αρχές του 2022 για την Πειραιώς με 3% μεσοπρόθεσμο στόχο, 6% για τη Eurobank, 8% για την Εθνική Τράπεζα και, τέλος, μονοψήφιο ποσοστό 8% για την Αlpha Bank. Αναφορικά με τα pro forma πλεονάζοντα κεφάλαια των τραπεζών, για την ΕΤΕ και την Αlpha Bank ανέρχονται σε 1 και 1,5 δισ. ευρώ, αντίστοιχα. Για τις Πειραιώς και Eurobank, τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 540 εκατ. ευρώ και 660 εκατ. ευρώ.

Δείτε επίσης:  Alpha Finance: Νέες τιμές-στόχοι στις τράπεζες

Πώς είδε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου

Συνολικά το τρίμηνο χαρακτηρίζεται από την JPM από συγκρατημένα κέρδη αλλά απρόσκοπτη πρόοδο στην ποιότητα του ενεργητικού εντός των κεφαλαιακών προϋπολογισμών των τραπεζών-εκδοτών.

Η Αlpha Bank είχε συνολικά μια αδιατάρακτη έκθεση για το γ’ τρίμηνο, με το επιταχυνόμενο σχέδιο μείωσης του κινδύνου της να εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Για δεύτερη φορά φέτος, ωστόσο, η JPM βρίσκει ενδιαφέρον να σημειώσει την περαιτέρω αναθεώρηση της καθοδήγησης της τράπεζας για την εισροή μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Πλέον η Αlpha Bank εκτιμά ότι θα είναι μόλις 0,1 δισ. ευρώ καθαρά για το έτος έναντι 0,6 δισ. ευρώ που ήταν η πρόβλεψη το προηγούμενο τρίμηνο.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι αναμενόμενες υποκείμενες εισροές από τα δάνεια σε μορατόρια παραμένουν αμετάβλητες σε 0,8 δισ. ευρώ, με την αναθεώρηση να αποδίδεται σε υψηλότερες εκροές. Η τράπεζα εξέπληξε επίσης με μια σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεών της (CoR) για το έτος, από 120 μ.β. σε 90 μ.β.

Η Eθνική Τράπεζα αντανακλά την ίδια θετική τάση στις οργανικές εκροές NPE όπως και η Αlpha Bank, με μείωση των NPEs κατά 300 εκατ. ευρώ το τρίμηνο, εκ των οποίων 215 εκατ. ευρώ από οργανική μείωση. Η τράπεζα συνέχισε να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες του τομέα στο μέτωπο των κερδών, με τα υποκείμενα βασικά κέρδη να προσθέτουν ένα εντυπωσιακό αριθμό 63 μ.β. σε όρους RWA το τρίμηνο, πολύ πάνω από τις αντίστοιχες εταιρείες με 10-30 μ.β. (εξαιρουμένης μιας τριμηνιαίας υποκείμενης ζημίας που καταγράφηκε από την Πειραιώς) -και αντανακλώντας ισχυρά έσοδα από τόκους και προμήθειες.

Δείτε επίσης:  Deutsche Bank: Ερχεται νέα ευρωπαϊκή κρίση;

Τράπεζα Πειραιώς – μια υπενθύμιση για τα κεφάλαια

Η JMP εξηγεί τα σενάρια για τα τρέχοντα και τα μελλοντικά πλεονάζοντα κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς. Ομολογουμένως, σε δημοσιευμένο και μη προσαρμοσμένο επίπεδο, τα πλεονάζοντα κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς στο τρίτο τρίμηνο είναι ισχνά -μόλις 52 εκατ. ευρώ ή 20 μονάδες βάσης. Ωστόσο, το μέγεθος αυτό είναι σημαντικά πιο «άνετο», όταν λαμβάνεται υπόψη η ελάφρυνση του χαρτοφυλακίου Sunrise 2 (μια συναλλαγή για την οποία η ζημία απομείωσης έχει ήδη καταγραφεί), καθώς και την υπογεγραμμένη πλέον συναλλαγή Thalis, η οποία αφορά την απόσπαση του τομέα των πληρωμών μέσω καρτών.

Πιο συγκεκριμένα, η JPM βλέπει ότι το πλεονάζον κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς προσαρμόζεται για αυτές τις δύο συναλλαγές πιο κοντά στα 540 εκατ. ευρώ -σε καμία περίπτωση δεν είναι «πολυτελές», αλλά εκτός από τυχόν ακραίες αποτυχίες εκτέλεσης, τις οποίες η Πειραιώς δεν είχε μέχρι στιγμής, είναι το καταλληλότερο βραχυπρόθεσμο νούμερο για τους επενδυτές κατά την άποψή της.

Δείτε επίσης:  Goldman Sachs: Το 2023 θα είναι δύσκολο για τις ευρω-μετοχές

Πέρα από αυτό, ο εκδότης παρέχει περαιτέρω μια ένδειξη της κεφαλαιακής του πορείας μετά το Sunrise και για το οικονομικό έτος 2022, κάθε μία από τις οποίες είναι λίγο-πολύ σύμφωνη με τις υψηλότερες κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από την έναρξη του Sunrise. Το συνολικό κεφάλαιο πρόκειται να προσγειωθεί σε ένα προσωρινό μέγιστο 16,5%, που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 690 εκατ. ευρώ σε απόλυτες τιμές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της JPM, και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο 16% ή 554 εκατ. ευρώ, υποθέτοντας αμετάβλητο ενεργητικό σταθμισμένο με τον κίνδυνο (RWA) κατά τη διάρκειά του και περίπου 70 μ.β. ή περίπου €220 εκατ. οργανικής κεφαλαιακής ενίσχυσης για τη μερική αντιστάθμιση.

Αναφορικά με τη σταδιακή εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, η JPM εξηγεί ότι η τράπεζα έχει πραγματοποιήσει €489 εκατ. βασικά λειτουργικά κέρδη στο 9μηνο φέτος και μετά το τέλος του οικονομικού έτους 2022, η μεγάλη εξάρτηση της τράπεζας από τη σταδιακή εφαρμογή των ΔΠΧΑ θα εξαλειφθεί.

Πηγή

Μοιράσου το...